Økologisk gård

Fladhede

Lars og Linda Nielsen

Fladhedevej 5
7620 Lemvig
Omlagt til økologi

2008

Hvorfor økologi?

På grund af den gode dyrevelfærd. Op til 2008 fik vi tilstrækkeligt med jord til at kunne blive økologer. Det gav os muligheden for at blive på de 120 køer, som vi havde. Vi havde ikke lyst til at blive større.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2009

Hvorfor Thise Mejeri?

Da vi omlagde, passede skiftet til Thise os rigtig godt. Det er sjovere at være med i et lille mejeri med god opbakning. Thise er lokalt, og vi føler os mere med i det , fordi vi har en større og mere reel andel af mejeriet. Vi kan med stolthed og glæde fortælle, at vi leverer til Thise Mejeri. Det er et brand, vi er glade for at være en del af.

CHR nr.

54524

Børn

Caroline, Frederikke, Mathilde og Josefine - født henholdsvis 2001, 2005, 2006 og 2009.

Årstal for overtagelse

2004

Antal hektar og forpagtninger

107 ha, 20 ha udgør forpagtninger. Derudover 50 ha foderaftaler.

Antal malkekøer

125 Dansk Sortbroget

Mælkeproduktion

1,064 mio. kg pr. år.