Til kamp for regnskoven

Til kamp for regnskoven

Thise går til kamp for regnskoven - bevæbnet med dansk foder

Senest i 2023 satser Thise Mejeris landmænd på helt at droppe importeret soja som fodermiddel for at erstatte det med danskproduceret foder

Herved kommer Thises andelshavere tættere på opfyldelsen af det økologiske grundprincip om naturlige kredsløb. Satsningen er en væsentlig del af Thises bæredygtighedsstrategi i de kommende år.

Allerede i løbet af 2021 starter mere end 30 af mejeriets 75 landmænd op med at erstatte importeret soja med dansk produceret foder i form af f.eks. hestebønner, lupiner og ærter og sandsynligvis senere også forædlet græsprotein.

Erfaringerne med den nye fodringsstrategi opsamles i løbet af sommeren 2021 og skal fremlægges for samtlige andelshavere i efteråret 2021. Herefter træffes den endelige beslutning om et totalt stop af anvendelse af økologisk soja hos Thises landmænd.

Faktaboks

Indsatsområder i Thise’s bæredygtighedsstrategi for 2021-2023:

LOKALTPRODUCERET FODER
100% lokaltproduceret foder. Nul soja.

DEN RENE KO
Sundere dyr – halvering af antibiotika-forbruget

GRØN ENERGI
Lokalt produceret biomasse til mejeriet

KULSTOFLAGRING I JORDEN
Udtagning af lavbundsjorde – analyser af markjord

BIODIVERSITET
Mere plads til natur 10% mere biodiversitet

Efterspørgslen på soja stiger

Lige nu indgår der soja i foderplanerne hos de fleste økologiske mælkeproducenter

Selvom den økologiske soja ikke nødvendigvis kommer fra Brasilien eller Argentina, så er efterspørgslen efter soja fra andre regioner med til at øge efterspørgslen efter den sydamerikanske soja.

”Regnskovene, Jordens lunger, er under pres, og sojaproduktionen bærer en stor del af skylden for fældning af regnskov, som igen har store konsekvenser for klimaet. Importeret soja udgør en tredjedel af dansk landbrugs samlede klimaaftryk, så der er behov for handling. Derfor ønsker Thise og landmændene bag mejeriet en meget hurtig udfasning af soja, senest om 3 år ” siger Poul Pedersen, Thise Mejeris administrerende direktør.