I 1988 grundlagde en gruppe økologiske landmænd Thise Mejeri. De meldte sig ud af de mejerier, som de hidtil havde leveret mælk til. De ønskede, at ”få foden under eget bord”, at få indsigt i og indflydelse på forarbejdning, forædling og salg af deres egen råvare, den økologiske mælk.

I 2015 har 66 Thise-andelshavere meldt sig ud af Danish Crown / Friland, som de hidtil har leveret deres økologiske slagtekreaturer til. De ønsker, at ”få foden under eget bord” – at få indsigt i og indflydelse på forarbejdning, forædling og salg af deres egen råvare, økologisk kalve- og oksekød.

Kød fra Thise & Ko

Etableringen af datterselskabet ”Thise & Ko” er sket i et tæt samarbejde med COOP. Der er indgået en samhandelsaftale, der sikrer COOP forsyningssikkerhed, og som sikrer Thise-landmænd en afsætnings- og afregningsgaranti.

Salget af kød under mærket ”Thise & Ko” startede i juli 2016, da Thises andelshavere lovformeligt blev udmeldt af Danish Crown.

Råvaregrundlaget består af kreaturer fra Thises andelshaveres besætninger.

Det vil sige, at Thise-kalve, der videresælges til opfedning hos andre økologiske landmænd, også kan komme under paraplyen ”Thise & Ko”.

Økologisk hakket oksekød bliver det store basisprodukt, men der er mellem COOP og Thise Mejeri enighed om, at der skal sættes fokus på produkt- og konceptudvikling indenfor kategorierne: Oksekød, Kalvekød, Charcuterivarer.

Der er ligeledes enighed om, at der skal udvikles en produktserie baseret på kød fra Jersey-tyrekalve, så aflivning af de spæde kalve fremover undgås.