Endnu en god

GRUNDVAND

til at vælge Thise

Økologi er fri for sprøjtegifte

Ingen sprøjtegift i grundvandet på vores vagt

Vores gode danske grundvand er i fare, bl.a. fordi pesticidrester fra sprøjtegifte i landbruget og private haver siver ned i grundvandet.

Vælger du økologiske fødevarer, kan du stole på, at der ikke er brugt sprøjtegift – det gør vi økologer nemlig ikke. Når du vælger Thise produkter, tager du derfor samtidig et valg om renere grundvand – til glæde for dig selv, dine børn og børnebørn, og for generationerne, der følger efter dem.

Grundvandet er en ressource, vi skal passe på

Det er de færreste af os i Danmark, der bekymrer os over, om det vand, vi tapper fra hanen, er rent. Men rent drikkevand i hanen stiller høje krav til rensningsanlæggene – for grundvandet er ikke nødvendigvis rent, da det desværre er truet af forurening fra bl.a. sprøjtegift fra marker, men også fra sprøjtning af fortove, terrasser og belægninger i byområder.

Derfor burde vi måske bekymre os lidt mere om vores rene drikkevand i Danmark, og hvordan det ser ud under (jord)overfladen. For grundvandet er en ressource, vi skal værne om.

Vælg økologi

- og vær med til at sikre rent grundvand

Økologi er en del af løsningen, da økologien bygger på et forsigtighedsprincip, hvor sprøjtegifte fravælges, fordi vi ikke kender de langsigtede konsekvenser af den cocktail af kemiske stoffer, som miljøet, vi selv, vores børn og børnebørn vil blive udsat for.

På økologiske landbrug som vores anvender vi ikke sprøjtegift – og det betyder, at du med dine økologiske indkøb er med til at beskytte grundvandet for mødet med sprøjtegift.

Høje, økologiske ambitioner

hos Thise Mejeri

Thise Mejeri blev grundlagt næsten samtidig med, at de danske økologiregler så dagens lys.  hvor Thises pionérgruppe allerede i flere år forinden havde arbejdet med giftfrit landbrug, og flere af landmændene medvirkede også til formuleringen af de første økologiregler.

Regelsættet og kontrollen er de ydre rammer, men det er den helt klare opfattelse hos vores landmænd, at vi er i en proces, hvor økologireglerne løbende skal forbedres i takt med, at målene ændrer sig og barren sættes højere.