Økologisk gård

Ny Lundgård

Steen Hareskov og Kirsten Kjærgaard

Randersvej 58
8830 Tjele

Facebook

Omlagt til økologi

Vi omlagde i 1994 på en anden gård, og denne gård har været omlagt siden omkring 1998.

Hvorfor økologi?

Da vi startede i 1994, var det fordi, jeg ikke kunne tåle at køre med sprøjte. Det blev jeg syg af. Men nu kunne vi slet ikke tænke os andet. Når man omlægger, er der en eller anden grund, men efter nogle år, går det i blodet, og nu lever vi et økologisk liv. Der sker en større og større bevidstgørelse hos en, når man arbejder med økologi, om hvordan, det er bæredygtigt og godt for miljøet. Vi går meget op i dyrevelfærden. Vi kunne aldrig finde på at vende tilbage til konventionelt landbrug, så ville vi hellere holde op. Det er let at se, at økologien er god for naturen og dyrene ved at kigge på, hvor fx måger og muldvarper gerne vil være: De økologiske marker. Vi gør også meget for at biodiversiteten øges i området ved at lave naturpleje på marker, der bliver afgræsset.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2007

Hvorfor Thise Mejeri?

Det har vi faktisk været skrevet op til, siden vi flyttede hertil. Det er lidt sjovere at være hos et lille mejeri. Da vi overtog gården, var vi frie til at vælge, men der var ikke plads i Thise Mejeri på det tidspunkt. Vi har et større ejerforhold i et lille mejeri, da man har en større andel. Fællesskabsfølelsen er desuden vigtig: Mejeriet og vi er en fælles front. I Thise er der en stor gennemskuelighed, og man kan let komme til indflydelse – især hvis man gør noget for det. Dette er meget anderledes i forhold til for eksempel Arla, hvor det er svært at se, hvor pengene er tjent.

CHR nr.

42106

Børn

To voksne sønner.

Årstal for overtagelse

2003. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

160 ha, 105 ha udgør forpagtninger.

Antal malkekøer

80 Blandede

Mælkeproduktion

0,6 mio. kg pr. år.