Økologisk gård

Højlund

Jeppe og Helle Flansmose Bagge

Voldervej 22
7620 Lemvig
Omlagt til økologi

1995

Hvorfor økologi?

Fordi vi synes økologi er spændende og udfordrende. Det er ikke bare at så sine afgrøder, sprøjte og gøde efter behov. Økologi handler om at have færdighederne i orden.

Vi kan godt lide dyrenes naturlige gang på græsmarkerne i sommerhalvåret.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2017

Hvorfor Thise Mejeri?

Da vi overtog gården fra Jeppes forældre, leverede de allerede til Thise Mejeri. Vi valgte at fortsætte med Thise, da vi kendte til mejeriet og dens passion for mejeridrift og produktudvikling.

Det at man har indflydelse på mejeriet, lægger vi stor vægt på.

CHR nr.

54519

Børn

Christian født i 2017.

Årstal for overtagelse

2017

Antal hektar og forpagtninger

200 ha, 110 ha udgør forpagtninger.

Antal malkekøer

160 krydsningskøer

Mælkeproduktion

1,36 mio. kg pr. år.