Økologisk gård

Svanholm

Henrik Pedersen og Inga Svendsen

Torupvej 80
9700 Brønderslev
Omlagt til økologi

1982

Hvorfor økologi?

Vi vil det naturlige landbrug, der er bæredygtigt og ikke belaster miljøet. Kalvene går ved køerne i minimum 3 måneder efter kælvning. Vi har flerårige græsmarker, frugttræer i læhegn, og høns og får samgræsser.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

1997

Hvorfor Thise Mejeri?

Thise er et lille lokalt mejeri med stærke holdninger, og vi har tæt kontakt med ledelsen.

CHR nr.

61271

Børn

Lars og Jens - født i henholdsvis 1990 og 1993.

Årstal for overtagelse

1990. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

55 ha ejet og 50 ha lejet.

Antal malkekøer

50 Blandede

Mælkeproduktion

0,3 mio. kg pr. år.