Økologisk gård

Vesternorge

Frederik Vibe Djernæs og Kirsten Olsen

Bøvlvej 139
7260 Sdr. Omme
Omlagt til økologi

1996

Hvorfor økologi?

Vi startede med at være økologer på Søgaard andelsbrug. Derfor omlagde vi straks, da vi overtog ejendommen her. For os er økologi den eneste måde at drive landbrug på. Naturen og dyrevelfærden er i centrum, og vi kunne slet ikke forestille os at sprøjte vores marker. Vi kan godt lide, at der er mere dyreliv ude i markerne. Helhedstankegangen, at landbruget skal være en del af naturen, tiltaler os.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2002

Hvorfor Thise Mejeri?

Indtil da havde vi leveret til Økomælk i Vejen, men de gik konkurs, og derfor ville vi finde et nyt lille mejeri, som var økologisk. Det faldt godt sammen med, at Thise Mejeri søgte nye leverandører på det tidspunkt. Vi var faktisk flere gårde, der begyndte at levere til Thise Mejeri samtidigt, så det passede også godt med tankbilernes rute.

CHR nr.

22615

Børn

Fire piger født i henholdsvis 1978, 1982, 1987 og 1991

Årstal for overtagelse

1996. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

57 ha, 20 ha udgør forpagtninger. En del af det er naturarealer.

Antal malkekøer

32 Jersey

Mælkeproduktion

0,18 mio. kg pr. år.