Økologisk gård

Østergaard

Ebbe og Jørga Hvelplund

Brundvej 23
7700 Thisted
Omlagt til økologi

1987

Hvorfor økologi?

Vi er begge uddannet biologer, og vi ville gerne lave noget bæredygtigt. Hele vores idé med at gå ind i landbruget var at udvikle det inden for økologien og bæredygtigheden. Vi ville gerne kunne tage hensyn til naturen. Ikke blot ved at undgå sprøjtemidler, men også ved at være nænsomme i forhold til at tage vare på naturen. Det hjælper med til at fastholde en mangfoldighed i naturen.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

1988

Hvorfor Thise Mejeri?

Vi var med til at starte Thise Mejeri i 1988. På tidspunktet var vores mælk ikke klar til levering, men det passede mejeriet godt, for de havde ikke brug for så meget mælk i starten. I 1989 begyndte vi at levere mælk. Idéen med mejeriet var, for vores vedkommende i hvert fald, at hvis vi lavede et andet produkt, så skulle forbrugerne også have muligheden for at vælge det produkt. Vi ville dermed skabe et marked for økologien.

CHR nr.

38743

Børn

Fire børn. En datter og tre sønner.

Årstal for overtagelse

August 1985. Overtaget fra Ebbes forældre.

Antal hektar og forpagtninger

86 ha. Har ingen forpagtninger, men samarbejder med to planteavlere, hvilket udgør ca. 20 ha. Derudover har vi 15 ha naturarealer.

Antal malkekøer

71 overvejende SDM (dansk Sortbroget), men nogle få RDM (røde).

Mælkeproduktion

0,55 mio. kg pr. år.