Økologisk gård

Gammelbjerg

Claus Hykkelbjerg Christensen og Grethe Christensen

Røgindvej 20
6940 Lem st.
Omlagt til økologi

1995

Hvorfor økologi?

I begyndelsen var det på grund af mangel på økologisk mælk. Det viste sig også at være sjovere at producere noget, som forbrugerne efterspurgte. Politisk set er der jo stadig god medvind for økologien. I dag er vi blevet vant til økologiens veje og dens spændende udfordringer. Vores søn står til at overtage gården, og han vil også drive den økologisk.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2007

Hvorfor Thise Mejeri?

Jeg kan godt lide idéen om kun at være økologer. I Arla var der altid ballade blandt økologerne og de konventionelle landmænd. Hvem betalte til hvem og så videre. Der er en god nærhed i Thise Mejeri. Alle trækker samme vej, og jeg er rigtig glad for mejeriet. Jeg har tillid til, at mejeriet gør, hvad de kan i de forskellige sager. For eksempel ved udbetaling af mælkepenge.

CHR nr.

58131

Børn

Thomas, Helene, Jeppe og Anne Sofie - født i henholdsvis 1989, 1992, 1996 og 1998.

Årstal for overtagelse

1986. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

235 ha, 100 ha udgør forpagtninger. 15 ha naturarealer.

Antal malkekøer

145 Jersey

Mælkeproduktion

1 mio. kg pr. år.