Økologisk gård

Overgaard

Bjarne Jensen og Bodil Serup Jensen

Bonnesigvej 14
7600 Struer

Facebook

Omlagt til økologi

1995

Hvorfor økologi?

Vi omlagde, da man begyndte at bruge mælkehormoner i USA i starten af halvfemserne. Som alle ved, så følger de europæiske lande ofte efter USA, og det ville vi ikke risikere at blive udsat for.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2007

Hvorfor Thise Mejeri?

Arla syntes, at det var for dyrt at lave ost af økologisk mælk. Derfor ville de gerne have færre økologer. Desuden var Arla ved at fusionere med det hollandske selskab RoyalFrieslandCampina, og det ville jeg ikke være en del af. Så jeg begyndte at kigge efter et andet mejeri og fik øje på Thise. De lavede masse af ost, og de havde hele paletten. Det var et godt match.

CHR nr.

56863

Børn

Karina, Janne, Gitte og Kristian - født henholdsvis 1988, 1990, 1995 og 1995.

Årstal for overtagelse

I 1985 overtog vi den fra Bjarnes forældre. Gården er slægtsgård på tredje generation.

Antal hektar og forpagtninger

130 ha, 50 ha udgør forpagtninger. 20 ha er naturarealer.

Antal malkekøer

85 Blandede

Mælkeproduktion

0,7 mio. kg pr. år.