Økologisk gård

Just

Anders og Lisbeth Just

Nørhedevej 11
6973 Ørnhøj
Omlagt til økologi

1987

Hvorfor økologi?

I begyndelsen drev vi gården konventionelt, men vi brød os aldrig om brugen af sprøjtegift. Da snakken om økologi begyndte midt i firserne, blev vi meget interesserede. Især da Anders begyndte at blive syg, når han havde været ude på markerne for at sprøjte. I dag kunne vi slet ikke om drømme om ikke at være økologer. Det er en følelsesmæssig sag, og økonomien er ikke alt.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

1988

Hvorfor Thise Mejeri?

Vi var med til at starte Thise Mejeri. Da vi var konventionelle, leverede vi til MD, men da vi omlagde, var de ikke interesserede i vores økologiske mælk. Derfor var vi nødt til at gå nogle stykker sammen for at starte et økologisk mejeri. Når man har været med i mejeriet fra begyndelsen og fået det op at køre, så kunne man slet ikke tænke sig andet. Thise Mejeri er blevet en del af os. En vigtig del af mejeriet er nærheden. Man er tæt på dem, der tager beslutningerne, og man har medindflydelse. Ved andelshavermøderne er der omkring 80 procent fremmøde, og det er en vigtig del af Thise. Det er vi mange, som er enige om. Selvfølgelig kender vi ikke alle leverandørerne, men man har alligevel et rimelig godt overblik og ved, hvem alle er.

CHR nr.

56696

Børn

To sønner født i henholdvis 1981 og 1983.

Årstal for overtagelse

1976. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

78 ha, 12 ha udgør forpagtninger mens 6 ha er naturarealer.

Antal malkekøer

55 Dansk Sortbroget

Mælkeproduktion

0,48 mio. kg pr. år.