Støt Torstens Græsmælk

Torsten Wetche har leveret økologisk mælk til Thise Mejeri gennem de sidste 20 år, og nu har han mod på at omlægge produktionen på sin ejendom.

Hvis alt går som Torsten og Thise drømmer om, kommer der snart: Græsmælk fra Hvanstrup

Støt Græsmælk her

Torsten er 5. generation på slægtsgården Hvanstrup i Himmerland. Gården kom i familiens eje i 1861. I 1998 omlagde Torsten ejendommen til økologisk drift, og lige siden har han været andelshaver i Thise Mejeri.

Nu ønsker Torsten i et samarbejde med Thise Mejeri at producere græsmælk, hvilket indebærer, at køer, ungdyr og kalve udelukkende skal leve af græs og græsmarksprodukter.

Kreaturerne skal kun æde det, som hele deres drøvtyggersystem er indrettet til, nemlig celluloseholdige foderemner som græs og halm. Kreaturerne skal udelukkende leve af det, som mennesker ikke kan fordøje.

Når køerne ikke fodres med kraftfoder, falder mælkeydelsen betydeligt. Til gengæld får mælken en anden og ernæringsmæssigt mere interessant fedtsyresammensætning.

Som udgangspunkt har Thises landmænd formuleret følgende græsmælksregler

Gården

 • Der skal være en selvforsyningsgrad med foder på minimum 90 %.
 • Der skal være produktion af fødevarer på minimum 15 % af markarealet.
 • Der skal udarbejdes en naturplan, som sikrer vildt og biodiversitet.
 • Gården drives ekstensivt, det vil sige, at der som gennemsnit maximalt gødes med 60 kg udnyttet N pr ha.

Køerne

 • Foderet består af græs og græsmarksprodukter, dvs. 100 % grovfoder.
 • Om sommeren, fra april til november, er køerne på græs. I denne periode skal køerne være på græs både dag og nat, i minimum 3 måneder.
 • Om vinteren fodres køerne med græsensilage og hø.
 • Der fodres ikke med stivelse i form af korn, majs, kraftfoder eller kartofler. Køerne kan fodres med en mindre andel frasorterede gulerødder eller lignende. Torsten vil dog ikke benytte sig af dette..

Kalve

 • Efter fødslen går ko og kalv sammen i minimum 3 døgn.
 • Kalve opstaldes kun i fællesbokse.
 • Kalvene får mælk i minimum 4 mdr.
 • Hvis tyrekalvene sælges, skal kalven være min. 2 mdr. og den skal sælges til en økolog.

Det er forventningen, at regelsættet for produktion af græsmælk vil blive justeret og tilpasset i takt med at vi indhøster erfaringer med den nye driftsform. Dog vil det grundlæggende dogme om græsfordring som fundamentet for græsmælk ikke blive ændret.

Det siges, at håbet er lysegrønt, ligesom det spæde forårsgræs som køerne snart skal ud på, og på Hvanstrup og på Thise Mejeri håber vi, at:

 • Torsten med støtte via crowd-funding kommer i gang med produktionen af græsmælk,
 • der udvikler sig en rivende afsætning for den nye mælketype.

Sker det, står der allerede 4–5 Thise-landmænd på spring for at komme til at producere græsmælk til Thise –  og til det danske folk!

Læs mere om, hvordan du kan støtte Torstens græsmælksprojekt her:

crowdfunding.coop.dk