Økologisk gård

Nedergaard

Poul Norsgaard Pedersen og Ingrid Arnborg Jensen

Rybjergvej 65
7870 Roslev
Omlagt til økologi

1984

Hvorfor økologi?

Fordi jeg syntes, at det var forkert at bruge sprøjtemidler og kunstgødning. Jeg havde set nogle film fra Tyskland omkring konsekvenserne ved brugen af blandt andet sprøjtemidler, og det gav mig lyst til at prøve økologiens veje. Det var i øvrigt nemt at få medhjælpere til økologiske landbrug dengang. Vi har ikke brugt penicillin til malkekøerne siden 1989.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

1988

Hvorfor Thise Mejeri?

Vi var med til at starte mejeriet. Før vi begyndte at levere til Thise Mejeri, var vi i Erfa-gruppe med mejerichef Poul Pedersens far, og han ville gerne starte et økologisk mejeri. Det støttede vi op om, og det er dejligt at levere mælk til et lokalt mejeri.

CHR nr.

40277

Børn

Kristine, Marie og Signe - født i henholdsvis 1987, 1988 og 1991.

Årstal for overtagelse

1976. Købt i fri handel.

Antal hektar og forpagtninger

43 ha, 4 ha udgør forpagtninger. 3 ha naturarealer.

Antal malkekøer

30 Jersey

Mælkeproduktion

0,15 mio. kg pr. år.