Økologisk gård

Lille Nørgaard

Olav Kjems og Hanne Lynge Jacobsen

Hollenstedvej 139
Hollensted
9700 Brønderslev
Omlagt til økologi

1997

Hvorfor økologi?

For os er det et forsigtighedsprincip af hensyn til natur, miljø og sundhed. I vores optik er det brugeren af pesticider og GMO, som skal være stærk i troen på, at det ikke har skadelige konsekvenser.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2008

Hvorfor Thise Mejeri?

I Thise Mejeri har man som andelshaver følelsen af at være med i et rigtigt andelsmejeri, hvor andelshaveren bliver hørt og har indflydelse på beslutningerne. Holdningsmæssigt er vi på linje med mejerets værdier, hvilket har været afgørende for os. Vi sætter stor pris på at være med i et fællesskab omkring økologi, og vi er desuden glade for at bidrage til Thises meget velanskrevne produkter i detailhandlen.

CHR nr.

63470

Børn

Tre voksne sønner. Jeppe, Johan og Emil - født henholdsvis 1988, 1991 og 1995.

Årstal for overtagelse

I 1984 overtog vi gården fra Olavs forældre. Vi er 4. generation på gården.

Antal hektar og forpagtninger

130 ha, 58 ha udgør forpagtninger. 6,5 ha er naturarealer.

Antal malkekøer

80 Jersey

Mælkeproduktion

0,4 mio. kg pr. år.