Økologisk gård

Brunsminde og Granlygård

Gert og Marianne Hansen

Hovvejen 8
7323 Give

Facebook

Omlagt til økologi

I 1996 omlagde vi Brunsminde. Da vi købte Granlygård i 2010, påbegyndte vi omlægningen med det samme.

Hvorfor økologi?

Hvorfor ikke? Tilbage i halvfemserne var vi i en Erfa-gruppe, som snakkede meget om økologi. Vi ville gerne skifte, men det var svært dengang. I 1996 begyndte Coop at promovere økologien, og derefter blev der en meget mere positiv stemning omkring økologi. På det tidspunkt kunne man også få tilskud fra Staten til omlægning. Det vil sige, at der var flere ting, som faldt i hak, og derfor omlagde vi. Dog har det aldrig været økonomien, som har været vigtig for os.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2004

Hvorfor Thise Mejeri?

Simpelthen fordi de gør meget for at distancere sig fra Arla, ved blandt andet at bruge Jerseymælken til noget for sig. Vi har et super sammenhold i mejeriet. Man hører om nye produkter, lang tid før de rammer markedet, og det har en stor værdi for os. Vi føler os tætte på mejeriet og dets produkter. I Thise Mejeri har man desuden muligheden for rigtig indflydelse. Er der for eksempel mange andelshavere, som vil have noget ændret, så kan vi tage en diskussion og eventuelt en afstemning til et af andelshavermøderne. På den måde er vi alle med til at bestemme, og det er en dejlig følelse.

CHR nr.

21042/21015

Børn

Hansen: Tre drenge.

Årstal for overtagelse

Gert og Marianne kom med 1. november 2011. I december 2010 købte vi desuden gården Granlygård.

Antal hektar og forpagtninger

350 ha, 125 ha udgør forpagtninger. 10 ha naturarealer.

Antal malkekøer

370 Jersey

Mælkeproduktion

2,3 mio. kg pr. år.