Økologisk gård

Gyrup

Nicolai Nicolaisen og Lisbeth Stærk Nicolaisen

Gyrupvej 14
7752 Snedsted
Omlagt til økologi

1996

Hvorfor økologi?

Vi har drevet konventionel planteavl og taget tilløb til økologi flere gange, uden at have turdet tage skridtet. Omlægning til økologi er det bedste, der er sket for vores arbejdsliv, landbrug og livskvalitet.

Andelshaver i Thise Mejeri siden

2004

Hvorfor Thise Mejeri?

Det er Thise, der er seriøse omkring økologien. Vi leverede til Arla fra start, og her blev vores mælk ofte anvendt konventionelt, hvilket var meget utilfredsstillende. Der er en anden nærhed på et mindre mejeri, hvor man giver hånd til hinanden på møderne. Thise er et anerkendt mejeri, og det giver et skulderklap til os producenter. Vi har ofte oplevet den goodwill, der er i folkene omkring Thise Mejeri. Hvis man har idéer, så er mejeriet altid åbne over for dem. F.eks. omkring Thybo-osten, hvor en ansat fra Thisted Museum hentede mælk hos os og forsøgte sig med en gammel og hengemt opskrift på ost. Hun fik lavet en ost, som blev præsenteret på mejeriet, og de var vilde med den. Nu er Thybo-osten en del af produktionspaletten. Den flade ledelsespyramide på Thise gjorde det muligt. Her er ikke langt fra tanke til handling.

CHR nr.

39336

Børn

Fire børn i alt. En søn fra 1993 og tre døtre fra henholdsvis 1983, 1985 og 1987.

Årstal for overtagelse

Vi forpagtede Gyrup fra 1980 til 1983. Herefter overtog vi gården fra Nicolajs forældre. Gyrup er en slægtsgård, hvor vi er 7. generation.

Antal hektar og forpagtninger

Vi har ca. 280 ha, derudover har vi forpagtet en del - bl. a. naturplejearealer.

Antal malkekøer

180 dansk sortbroget + opdræt og 110 gallowaykøer + opdræt.

Mælkeproduktion

1,5 mio. kg pr. år.